Day

març 8, 2017

Política Lingüística presenta el projecte de decret de creació de l’Oficina de Drets Lingüístics

La Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana ha presentat el projecte de decret del Consell pel qual es crea l’Oficina de Drets Lingüístics, una fita molt necessària per aconseguir la normalització i la igualtat lingüística al País Valencià, i perquè el reconeixement legal del dret a utilitzar la llengua pròpia dels valencians i de les...
Continue Reading