Fundació
Nexe

L’any 2011 el Tirant va constituir la Fundació Nexe, que té com a missió contribuir a la millora i al progrés de la societat valenciana mitjançant la generació, la difusió i el debat d’idees i com a objectius la voluntat d’estendre la consciència nacional valenciana a la majoria de la població del País Valencià per a assolir el màxim d’autogovern i de cohesió social possibles, aprofundir en el funcionament democràtic de les nostres institucions i potenciar els trets culturals, lingüístics, socials i econòmics propis del poble valencià. El Tirant és un dels patrons de la Fundació Nexe.

Des d’abril de 2015, la Fundació Nexe és membre de ple dret del Coppieters Foundation, una fundació d’àmbit europeu -reconeguda pel Parlament Europeu des de 2007-, que promou la investigació de polítiques a nivell europeu i internacional, sobretot centrant-se en la gestió de la diversitat cultural i lingüística en societats complexes; la governança multinivell; la descentralització i la reforma dels estats i les constitucions; la secessió dels estats i l’autodeterminació; la governabilitat política i econòmica dels governs de les regions europees; i la resolució de conflictes, els drets humans i la promoció de la pau.

www.fundacionexe.org