Ajudes i
subvencions

Subvenció per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l’àmbit social. 

Subvencions a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i municipis del Carxe que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià.

Ajudes a empreses de televisió, ràdio i premsa

Foment de treballs d’investigació i d’estudis en l’àmbit de la planificació lingüística i la lingüística aplicada

Foment del valencià en l’àmbit festiu