SATISFACCIÓ AMB L’APROVACIÓ DEL REQUISIT LINGÜÍSTIC PER A L’ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA

SATISFACCIÓ AMB L’APROVACIÓ DEL REQUISIT LINGÜÍSTIC PER A L’ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA

S’aprova el requisit lingüísitic després de l’acord entre les conselleres Tamarit i Bravo: el funcionariat valencià haurà d’acreditar el nivell de valencià necessari per garantir els drets lingüístics en les relacions amb l’administració valenciana, tant autonòmica com local.

 

La consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, i la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, han arribat a l’acord que fa possible l’aprovació del requisit lingüístic en l’accés a la Funció Pública. Es tracta d’una fita fonamental per a la protecció dels drets lingüístics de les persones valencianoparlants.

 

A partir d’aquesta aprovació decaurà l’acreditació lingüísitica vigent fins ara, la qual es reduïa a haver aprovat el Batxillerat, i se substituirà per requisits lingüístics de nivell proporcionals a la titulació exigida en l’accés a cada cos i escala. Este nivell de requisit, per tant, guardarà relació amb les tasques i el grau de contacte que es tinga amb la ciutadania, per tal d’assegurar el respecte als drets lingüístics dels valencians i valencianes i garantir que totes les persones puguen ser ateses en la llengua de la seua elecció.

 

El requisit lingüístic, que caldrà continuar treballant i ampliant, no té altre objectiu que garantir drets que els valencians i valencianes troben recollits en l’Estatut d’Autonomia, com ara el dret a dirigir-se a l’administració valenciana en qualsevol de les dues llengües oficials i a rebre també resposta en la mateixa llengua utilitzada.

 

Des de l’aprovació del Estatut és la primera vegada que s’estableix aquesta exigència mitjançant la qual els futurs i les futures servidores públiques hauran d’acreditar un nivell de coneixement de valencià acord a la plaça a la qual volen optar i proporcional a la titulació exigida en l’accés. Un dels exemples paradigmàtics d’aquesta reivindicació històrica és en el cas dels cossos i escales superiors de l’administració valenciana -A1 i A2- als quals s’exigirà, com a mínim, un nivell C1 de valencià.

 

Des del Tirant considerem aquest acord un avanç primordial en matèria de protecció dels drets lingüístics dels valencians i valencianes, ja que garantirà que el funcionariat compte per fi amb els nivells de coneixement de valencià que permeten una correcta relació entre l’administració i la ciutadania. Així mateix, aquest acord implica un increment del prestigi social del valencià com a llengua d’ús habitual que traspassa les fronteres reglamentàries de l’àmbit de l’ensenyament i s’instal·la en l’administració. Aquesta mesura també és important per incidir en la protecció del valencià com a llengua minoritzada i el foment del seu ús social.

 

No obstant això, encara queda camí per recórrer fins a arribar a viure en plena normalitat lingüística. Per això, cal potenciar i protegir l’ús del valencià de forma fefaent en altres àmbits on continua sent una llengua relegada a un segon pla amb altres mesures tendents a la igualtat lingüística entre el castellà i el valencià.

 

Des del Tirant seguirem treballant de forma incansable en aquest sentit igual que ho hem fet en defensa del requisit lingüístic junt amb altres entitats valencianistes i diferents representats públics que han mostrat estar al servei del poble valencià.