Curs de valencià al col·legi Santa Cruz de Mislata

Curs de valencià al col·legi Santa Cruz de Mislata

L’Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc ofereix un curs de valencià bàsic al col·legi Santa Cruz de Mislata. Aquest curs pretén oferir una aproximació al coneixement del valencià per a pares i mares que desconeixen aquesta llengua. El curs finalitzarà amb l’obtenció d’un nivell A2 de valencià d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. L’objectiu del curs és també donar a conéixer diferents manifestacions de la cultura valenciana lligades a la llengua, per això inclou una programació d’activitats culturals al marge de les classes.

Quan? Del 23 de març a desembre de 2017

En quin horari? Tots els dijous de 16:30 a 18:30.

On? A l’aulari d’Infantil i Primària

La inscripció al curs és gratuïta i les places són limitades. Aquelles persones interessades han d’entregar la butlleta d’inscripció, que podreu aconseguir sol·licitant-la al centre, i entregar-la al tutor/a del seu fill/a al col·legi Santa Cruz el més prompte possible.

Què aprenen els alumnes amb un nivell A2 de valencià?

A1 Pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar.
 
A2 Pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.