Day

febrer 28, 2017

Curs de valencià al col·legi Santa Cruz de Mislata

L’Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc ofereix un curs de valencià bàsic al col·legi Santa Cruz de Mislata. Aquest curs pretén oferir una aproximació al coneixement del valencià per a pares i mares que desconeixen aquesta llengua. El curs finalitzarà amb l’obtenció d’un nivell A2 de valencià d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència...
Continue Reading