Consell Nacional de l’ACV Tirant lo Blanc i la Fundació Nexe