S’obri el procés d’elaboració de la Nova Declaració Valencianista

S’obri el procés d’elaboració de la Nova Declaració Valencianista

El 2018 es compleixen 100 anys de la publicació de la Declaració Valencianista, un document que donà carta de naturalesa al valencianisme com a moviment polític a principis del segle XX. Per commemorar una data tan assenyalada, el Tirant s’ha proposat actualitzar el pensament i discurs polític valencianista per adaptar-lo a les circumstàncies del País Valencià actual, amb l’objectiu de llançar una renovada Declaració Valencianista que apel·le a àmplies majories socials favorables a un País Valencià més lliure, socialment més just i més democràtic. És per això que encetem el procés d’elaboració d’este pensament estratègic a través d’una crida d’idees per a la redacció de la Nova Declaració Valencianista del segle XXI.

Des del 24 de setembre al 19 d’octubre, totes les persones i entitats que vulguen participar podran enviar les seues propostes a projectes@tirant.org amb l’assumpte: “Bases per a una Nova Declaració Valencianista del segle XXI”. Amb les idees i reflexions aportades, elaborarem de forma coral esta nova Declaració que serà presentada en novembre  i editada i publicada per a les valencianes i els valencians d’ara i de futures generacions.

 

Sobre els documents a enviar:

 • S’hauran de lliurar en format editable (per exemple .doc)
 • Hauran de tindre una extensió màxima de 4 pàgines, en lletra 12 Times New Roman, 1,5 d’interlineat.
 • Hauran de constar de dues parts:
  • Primera: Línies bàsiques (bases) que penseu que hauria de contemplar la declaració.
  • Segona: Contingut desenvolupat que voleu aportar com a persones individuals o com a entitat a aquesta Nova Declaració Valencianista
 • En el cos del correu electrònic:
  • S’haurà de fer constar el nom i cognoms, localitat de residència i correu electrònic de la persona o persones autores, en cas de persones físiques.
  • S’haurà de fer constar el nom de l’entitat, una persona de contacte i correu electrònic en cas d’entitats i altres persones jurídiques.
 • No s’acceptaran documents rebuts fora del termini establert a l’efecte.
 • Les persones que envien les seues propostes, assumeixen les condicions de la crida d’idees i, per tant, que les seues aportacions intel·lectuals poden ser incloses pel Tirant en el document final. De la mateixa manera, les persones que envien les seues propostes assumeixen que és possible que finalment les seues aportacions no siguen incloses en el document final.