Reprenem el curs de valencià per a persones nouvingudes

Reprenem el curs de valencià per a persones nouvingudes

Aquest curs acadèmic 2018/2019, el Tirant i el Col·legi Santa Cruz de Mislata repetirem el curs de valencià per a persones nouvingudes que vam posar en marxa l’any 2017. Aquest curs pretén oferir una aproximació al coneixement del valencià per a pares i mares que desconeixen aquesta llengua. El curs finalitzarà amb l’obtenció d’un nivell A2 de valencià d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. L’objectiu és també donar a conéixer diferents manifestacions de la cultura valenciana lligades a la llengua, per això inclou una programació d’activitats culturals al marge de les classes.

L’any passat, els curs comptava amb persones procedents de vuit països diferents, cosa que va fer que a l’aula convisqueren un total de nou llengües distintes (àrab, francés, ucraïnés, rus…), un fet molt enriquidor per a tots els participants que fa d’aquesta curs un viatge molt interessant.

Quan? Del 4 d’octubre a gener

En quin horari? Tots els dijous de 16:30 a 18:30.

On? A l’aulari d’Infantil i Primària

La inscripció al curs és gratuïta i les places són limitades. Aquelles persones interessades han d’entregar la butlleta d’inscripció, que podreu aconseguir sol·licitant-la al centre, i entregar-la al tutor/a del seu fill/a al col·legi Santa Cruz el més prompte possible.

Què aprenen els alumnes amb un nivell A2 de valencià?

A1 Pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar.

A2 Pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.