Procés d’admissió de les EOI valencianes per al curs 2020-2021

Procés d’admissió de les EOI valencianes per al curs 2020-2021

El procés d’admissió i de matricula per al pròxim curs, 2020-2021, s’ha obert per als ensenyaments i nivells d’idiomes que s’ofereixen a les escoles oficials d’idiomes (EOI) valencianes. Així ho anuncia la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport al seu comunicat.

També podeu trobar la informació detallada a la publicació de l’anunci al DOGV del passat 11 de juliol.

El procediment d’admissió es farà enguany telemàticament, i tindrà uns terminis diferenciats segons la procedència i perfil de l’alumnat.

Per a l’alumnat matriculat a les EOI durant el curs 2019-2020, el termini contemplat per al procediment de sol·licitud d’admissió serà del 3 al 14 de juliol. Aquest termini s’estableix, també, per a l’alumnat que ja haja superat una prova de certificació o una prova homologa.

Aquest tràmit s’ha preparat perquè es puga realitzar de forma telemàtica al web telematricula.es. Aquelles persones que necessiten generar una clau per a fer la tramitació telemàtica, l’hauran d’obtindre a la finestra clau d’admissió del mencionat web.

La tramitació es farà completament des de casa en la finestra procés d’admissió en aquell apartat dedicat a les EOI. L’administració posa un manual d’instruccions a disposició de les persones usuàries per a facilitar el tràmit.

El pròxim dia 3 de juliol, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, farà públiques les vacants provisionals, mentre que el dia 17 de juliol estaran ja disponibles per a consulta telemàtica els resultats de l’adjudicació de vacants per a l’alumnat.

La matrícula, un cop l’alumnat tinga plaça assignada, s’haurà de formalitzar entre el 20 de juliol i el 9 de setembre. Els dies 10 i 11 de setembre, a més, les diferents EOI valencianes obriran la possibilitat de matrícula presencial. Si bé, aquesta opció és únicament per a aquell alumnat que haja quedat en llista d’espera fruit de l’adjudicació del 17 de juliol; s’haurà de demanar cita prèvia i l’adjudicació es durà a terme atenent a l’ordre assignat per l’assistent telemàtic.

Entre els dies 15 i 17 de setembre, tindrà lloc l’obertura d’un segon període d’admissió i matriculació corresponent a la convocatòria extraordinària de les vacants d’idiomes i cursos disponibles.

Les persones sol·licitants podran escollir un màxim de tres idiomes i fins a 50 combinacions horàries i en diverses escoles.

CURSOS GRATUÏTS PER AL PROFESSORAT VALENCIÀ

El període de sol·licitud d’admissió per al professorat PIALP de nou ingrés estarà obert des de l’11 fins al 22 de juny, clicant ací.

Aquelles persones que al curs 2019-2020 ja figuraren com alumnat de l’EOI no hi hauran de fer la sol·licitud prèvia en la plataforma OVIDOC.

La matrícula per als cursos a distància o en línia, tant per al professorat de nou ingrés com per a l’alumnat que haja superat el curs anterior, s’ha de formalitzar abans del 8 de juliol.

El professorat, enguany torna a tindre la possibilitat de rebre formació en idiomes de manera gratuïta en anglés i en valencià, fins al nivell C1. El professorat també podrà optar a cursos en línia del B2 i C1 d’anglés i C1 de valencià.

Aquell alumnat que es trobe en condicions d’acreditar un domini suficient de les competències d’un idioma es pot incorporar a qualsevol curs o nivell si supera una prova de nivell. La inscripció a aquesta prova es podrà efectuar de l’11 de juny al 16 de juny per a la convocatòria ordinària, i de l’1 al 6 de setembre per a la convocatòria extraordinària.

Els resultats es faran públics abans de les 22 hores del dia 10 de juliol en convocatòria ordinària, i del dia 18 de setembre en convocatòria extraordinària.