Política Lingüística presenta el nou model de la JQCV

Política Lingüística presenta el nou model de la JQCV

|NOTÍCIA DE DIARI VALENCIÀ|

jqcv-jqcvEl conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha presentat hui el nou model de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià (JQCV), acompanyat pel director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano.

Des que es va crear l’any 1985, la JQCV no havia evolucionat quant a normativa reguladora. Les primeres proves es van realitzar un any després amb 3.700 aspirants, en tres seus examinadores i per a tres nivells: oral, elemental i superior. L’any 2016, la Conselleria va registrar 50.000 aspirants, que s’examinaren en 24 seus d’un total de quatre nivells, més tres proves de llenguatge específic.

32 anys després, una nova ordre que se sotmetrà a partir de demà a exposició pública regularà els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la JQCV, el personal examinador i l’homologació i la validació d’altres títols i certificats.

La nova concepció dels certificats i proves de la JQCV ha tingut com a objectiu adequar-se al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, que és la guia exhaustiva, transparent i coherent que va crear el Consell d’Europa l’any 2001 per a comparar els diferents nivells de llengües.

Tal com ha assenyalat el conseller Marzà: “la societat valenciana havia quedat al marge del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües i no s’havia incorporat pel que fa a la formació i acreditació del valencià. Ara, en un any i mig, la JQCV ja està en disposició d’emetre certificats que estiguen al nivell europeu i això és molt important”.

Així mateix, Marzà ha volgut destacar que “La nova certificació és un pas de gegant. Tot està enfocat a ajudar la gent a parlar i escriure en valencià, no com abans, que tot se centrava en saber regles gramaticals i excepcions lingüístiques. Ara tenen un enfocament clarament comunicatiu, passem, per tant, d’un model que no garantia l’ús de la llengua a un model que incentiva a usar la llengua”.

Per tal d’aconseguir l’adaptació de la JQCV al marc europeu de referència s’ha treballat en tres grans eixos: els nous certificats oficials i programes; la creació d’un cos altament qualificat d’examinadors; i les equivalències dels anteriors certificats amb els nous.

“Després d’acomplir amb aquests requisits de modernització i adaptació al marc europeu de referència, tenim la intenció de formar part d’ALTE, la institució europea d’acreditació de llengües, on no estàvem i de la qual formen part altres governs autonòmics o institucions com ara l’Institut Cervantes”, ha detallat el director general, Rubén Trenzano.

Nou enfocament de les proves

“Les proves seran comunicatives, tenint en compte els parlants que s’examinen com a agents socials per a incrementar l’ús del valencià. Estan concebudes, a més, per a servir com a punt de partida de l’aprenentatge i ús de la llengua i no com a punt i final per simplement aconseguir un títol. També preveuen una relació estreta entre textos orals i escrits”, ha explicat Trenzano.

Els nous certificats

Es divideixen en tres nivells: el nivell A, per a poder començar a interactuar amb l’entorn i iniciar l’ús social de la llengua; el nivell B, per a poder mantindre la interacció amb l’entorn i comunicar el que es vol en una varietat de contextos, a més d’enfrontar-se de manera flexible als problemes de la vida diària; i el nivell C, per a poder tindre accés a un ampli repertori lingüístic que permeta una comunicació fluida i espontània amb l’entorn.

Cada nivell consta de dues etapes de certificació: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

El nivell A1 era inexistent fins ara com a certificació; l’A2 es corresponia al certificat denominat Coneixement Oral; el B1 es correspon al denominat fins ara Grau Elemental; el B2 no existia; el C1 és el nivell conegut fins ara com a Grau Mitjà; i el C2 es correspon al denominat fins ara Grau Superior.

“Amb l’ampliació de certificats i la nova nomenclatura ens adaptem perfectament al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües i ens situem en l’expedició de certificats com es fa en qualsevol altra llengua europea”, ha comentat Trenzano.

Calendari d’aplicació

Es realitzarà un calendari d’aplicació progressiu. Al juny de 2017 es convocaran les noves proves dels certificats A2 i B1 i es mantindran les de Grau Mitjà i les de Grau Superior.

L’any 2018 es realitzaran ja les noves proves de la resta de nivells: A2, B1, B2, C1 i C2 i s’eliminaran les nomenclatures anteriors. A més, es registraran i s’expediran els certificats de nivell A1. Aquest nivell s’obtindrà amb l’assistència a un procés formatiu previ que es realitzarà en universitats, centres de formació d’adults i ajuntaments.

Homologació dels títols i certificats anteriors

Així mateix, la JQCV torna a detallar les taules d’homologació de títols expedits per altres institucions que s’havien abandonat des de 1995 i que ara es reprenen de nou amb una novetat: inclou l’homologació de títols expedits per les cinc universitats públiques valencianes, però també per totes aquelles que formen part de la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA).

L’ordre que regula la JQCV preveu totes les homologacions al seu annex II.

El personal examinador

Un dels grans objectius del nou model de JQCV se centra en la creació d’un cos altament qualificat d’examinadors, amb els requisits per tal de participar de les diferents convocatòries i el compromís de la Conselleria de formar-los permanentment.

Per a formar part de cos d’examinadors, el personal haurà de reunir uns requisits o uns altres per a poder examinar segons el nivell. A més, realitzaran cursos específics que organitzarà la JQCV presencials, semipresencials i en línia.

Els cursos serviran per a conéixer els plantejaments generals del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, per a familiaritzar-se amb el contingut i el format de les proves, per conéixer els protocols de l’Administració i també els criteris de correcció i avaluació.