Minority SafePack: Iniciativa ciutadana europea a favor de la diversitat i els drets de les minories a Europa

Minority SafePack: Iniciativa ciutadana europea a favor de la diversitat i els drets de les minories a Europa

A la Unió Europea, prop de cinquanta milions de persones pertanyen a comunitats de minories lingüístiques o nacionals, el que constitueix una de les majors riqueres d’Europa. Aquestes comunitats contribueixen a la diversitat lingüística i cultural i volen que s’escolte la seua veu i se’ls tinga en compte a l’hora de definir el futur d’Europa. Per tant, necessiten protecció i suport per a conservar la seua identitat en aquest món global.

Per aquest motiu s’ha posat en marxa la iniciativa ciutadana europea Minority SafePack. L’objectiu és demanar a la Unió Europea que millore la protecció d’aquestes persones i reforce la diversitat lingüística i cultural. Així, pretén que la UE adopte un conjunt d’actes jurídics per tal de millorar la protecció de les persones pertanyents a minories nacionals i lingüístiques i reforçar la diversitat. Això hauria d’implicar mesures polítiques en l’àmbit de les llengües regionals i minoritàries, l’educació i la cultura, la igualtat, els continguts audiovisuals i altres continguts mediàtics, així com el suport regional o estatal.

Podeu consultar al web de la iniciativa tota la informació sobre aquesta, així com llegir les històries d’algunes de les persones que pertanyen a aquestes minories. Si voleu donar suport, podeu signar la petició ací. Des del Tirant ja ens hi hem adherit!

Pel respecte a la diversitat; pels drets de les minories, #MinoritySafePack