L’endeutament dels ajuntaments valencians i les retallades a l’autonomia local (2010-2013)

L’endeutament dels ajuntaments valencians i les retallades a l’autonomia local (2010-2013)

El document #AgoraNexe2 és obra de l’analista financer Rafael Beneyto i pot ser descarregat lliurement en la seua versió en PDF

agora02_beneyto_portada

Des de hui ja es pot consultar el segon volum de la col·lecció “Àgora, Fulls de debat i de reflexió”. Aquesta és una nova publicació de la Fundació Nexe, el think tank del valencianisme, amb què pretén donar resposta als principals debats i interessos de la societat valenciana. I fer-ho d’una manera esquemàtica, concisa i clara amb la voluntat de contribuir a la millora del benestar i la qualitat de vida de la majoria dels cinc milions de valencians.

El document “L’endeutament dels ajuntaments valencians i les retallades a l’autonomia local (2010-2013)” és obra de l’analista financer Rafael Beneyto, també autor del #demos2 “El finançament dels valencians. Una insuficiència històrica” igualment publicat per la Fundació Nexe.

El document relata com els ajuntaments han estat l’administració pública més maltractada pel desenvolupament de l’organització politicoadministrativa de l’Estat espanyol. No s’han respectat els principis d’autonomia local, subsidiarietat i suficiència financera, i amb l’excusa de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera se’ls ha limitat moltíssim la capacitat de gestionar els assumptes públics i s’ha posat en perill el sistema de prestació dels serveis municipals.

El govern d’Espanya ha apostat per una reducció de l’estat del benestar mitjançant la recentralització politicoadministrativa i una limitació de l’autonomia local. Però els ajuntaments valencians han demostrat que no són cap problema per a complir el pacte d’estabilitat i creixement amb la Unió Europea.

El quadern pot ser adquirit en paper i descarregar-se lliurement en PDF al web, al web de la Fundació Nexe.