La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) obri el segon període per a les proves dels nivells B2 i C2

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) obri el segon període per a les proves dels nivells B2 i C2

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) ha obert el segon període de les proves dels nivells B2 i C2 de coneixements de valencià. El procediment de preinscripció es durà a terme de forma telemàtica a través del web de la JQCV.

En aquesta ocasió, les persones que vulguen presentar-se a les proves dels nivells referits, hauran d‘omplir un formulari en el qual podran triar el nivell (B2 o C2) i la localitat on volen desenvolupar la prova. És important tindre en compte que sols es podrà fer la preinscripció marcant un únic nivell i localitat, si bé no es requereix tindre el certificat del nivell anterior al que es vulguen preinscriure.

El termini de preinscripció va des de l’1 de setembre de 2021 fins al 7 de setembre a les 10.00 h del matí. Amb el justificat generat en la preinscripció, la persona aspirant té dret a participar en el sorteig de les places d’examen, que es farà el dia 10 de setembre de 2021. Els resultats del sorteig estaran disponibles el dia 14 de setembre de 2021, on es determinarà les persones que han obtingut plaça, el nivell i la localitat.

Matrícula i pagament de la taxa per a les persones que han obtingut plaça al sorteig:

Un cop celebrat el sorteig i determinades les persones que han aconseguit plaça (amb nivell seleccionat i localitat on s’hauran de presentar) el termini per al pagament de la taxa i la matrícula serà del 17 al 22 de setembre, ambdós dies inclosos.

Enllaços d’interés per al tràmit: