La CS CCOOPV, la FECCOOPV junt amb ACPV i l’Associació Tirant demanem més assessories per millorar la implantació dels PLC als centres educatius i un major seguiment i control en la posada en pràctica de la llei de Plurilingüisme

La CS CCOOPV, la FECCOOPV junt amb ACPV i l’Associació Tirant demanem més assessories per millorar la implantació dels PLC als centres educatius i un major seguiment i control en la posada en pràctica de la llei de Plurilingüisme

Les diferents entitats compartim el nostre compromís pel valencià i des dels diversos posicionaments apostem fermament per la defensa de la llengua i la normalització del seu ús social, tot reivindicant el seu valor cohesionador. Considerem que en l’àmbit educatiu no es poden fer passos enrere amb el valencià i que les lleis han d’esdevindre garantia jurídica plena.

Aquest matí, ens hem reunit amb la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, direcció general que està portant a terme la implantació de la llei de Plurilingüísme als centres educatius valencians per fer-li arribar les nostres inquietuds compartides,  polsar l’estat de la qüestió pel que fa a l’aplicació de la llei i promoure el diàleg. Hem demanat a la D.G. com s’ha respost als reptes plantejats en els centres educatius que reclamaven més presència del valencià i com ha estat la situació en centres de zones de domini lingüístic castellà. En la reunió ens ha acompanyat Escola Valenciana.

CS CCOOPV, la FECCOOPV, ACPV i lAssociació Tirant hem valorat que el marc legislatiu ha de facilitar la vertebració del territori des del punt de vista lingüístic, així com la no segregació de la població escolar per motius de llengua. En aquest sentit considerem que l’actual llei pot ser un instrument que ho permeta.

En sintonia amb els objectius a aconseguir, la informació compartida per part de l’Administració ens fa pensar que els PLC poden arribar a ser un instrument útil per a vehicular el plurilingüisme ja que no sols demanen uns percentatges administratius, sinó que permeten dissenyar i configurar els diferents escenaris d’aprenentatge.

Valorem positivament que l’administració s’haja reunit amb tots els ies signataris del manifest per mirar de resoldre les seues reivindicacions. També valorem positivament que el plurilingüisme haja entrat definitivament en tots els centres sostinguts amb fons públics, així com en totes les etapes, fent menció específica en la Formació Professional.

No obstant això, i així ho hem reivindicat, l’aplicació de la llei ha d’anar acompanyada d’una inversió en assessories i en mecanismes de control i de seguiment. Considerem que s’haurien de doblar el nombre d’assessories i que l’administració ha de permetre flexibilitzar l’aplicació de la llei en aquells centres que aposten per anar a màxims de valencià.