Els cursos de valencià de l’ACV Tirant lo Blanc

Els cursos de valencià de l’ACV Tirant lo Blanc

L’oferta de cursos de valencià per a adults és relativament àmplia dins de l’àmbit del funcionariat de la Generalitat Valenciana, però fora d’eixe sector l’oferta es redueix. La crisi econòmica no ha fet més que agreujar aquesta situació. És per això que l’ACV Tirant lo Blanc ofereix als AMPAs i associacions cursos de valencià, especialment per a la preparació de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Actualment, l’oferta es centra en els AMPAs, però el Tirant està obert a l’organització de nous cursos en aquelles entitats que així ho sol·liciten.

Pel que fa als AMPAs, hem de tindre en compte que la majoria dels pares i mares que tenen fills en edat d’escolarització obligatòria sovint es troben amb grans dificultats per a ajudar-los en els deures de valencià o en valencià, amb la qual cosa es crea una necessitat de cursos formatius per a mares i pares que cap oferta havia materialitzat fins ara. A més a més, l’entrada d’alumnat nouvingut palesa la necessitat afegida de potenciar la integració de les famílies en l’entramat intercultural de l’escola. Així, el coneixement mínim de la llengua pot ser un factor bàsic d’integració. Els pares i les mares d’aquests alumnes requereixen una formació lingüística complementària.

La Campanya de cursos de valencià per a AMPAs pretén oferir-los formació per tal de millorar la competència lingüística, oral i escrita, tant d’adults castellanoparlants com valencianoparlants. En la campanya, que s’organitza des del curs 2003/2004, ja han participat més de 1.000 alumnes i va ser reconeguda amb el Premi ABACUS Cultura 2015 per a projectes de promoció de la llengua. Anteriorment ha comptat amb la col·laboració d’Escola Valenciana i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Actualment pot portar-se a terme gràcies al suport de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

Si esteu interessats a organitzar un curs a la vostra AMPA o associació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu projectes@tirant.org