El Tirant forma part del Consell Social de les Llengües

El Tirant forma part del Consell Social de les Llengües

Divendres, 26 de novembre, va tindre lloc, al Monestir de Santa Maria de la Valldigna, la sessió constitutiva del Consell Social de les Llengües.

El Consell Social de les Llengües és un òrgan de participació social, estudi i assessorament en matèria de política lingüística del Consell i està integrat, d’una banda, per representants de diversos organismes institucionals i, de l’altra, per persones o entitats que hagen destacat per la seua contribució a la normalització lingüística, entre les qual es troba el Tirant, representat en aquest organisme per Susanna Pardines, sòcia del Tirant i actual coordinadora del Lab d’Identitat i Cultura de la Fundació Nexe.

Les funcions d’aquest òrgan són participar en el procés de normalització lingüística i impulsar-lo, avaluar els objectius i els resultats de la política lingüística que realitza el Consell, estudiar i analitzar les qüestions relacionades amb la planificació i la normalització lingüístiques que li trasllade el Consell, articular la coordinació de les actuacions que, en matèria de política lingüística, duen a terme les diferents administracions, institucions i entitats cíviques i culturals, i proposar al Consell les mesures escaients que permeten optimitzar l’aplicació de les polítiques de foment i normalització del valencià.

Com a entitat compromesa des de la nostra creació en el procés de normalització lingüística, volem felicitar el Consell i, especialment, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la constitució d’aquest organisme, al qual contribuirem amb el treball de totes i tos.