El Consell aprova el decret d’usos del valencià a l’administració i institucions

El Consell aprova el decret d’usos del valencià a l’administració i institucions

El ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials de la Generalitat. Aquest decret té com a objectiu regular els usos institucionals i administratius del valencià i del castellà en la Generalitat i garantir els drets lingüístics de la ciutadania valenciana reconeguts en l’Estatut d’Autonomia i en la Llei  d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) aprovada l’any 1983.

El decret estableix  que el valencià és la llengua pròpia de l’Administració de la Generalitat, sense que això supose cap limitació respecte de l’altra llengua oficial, i que la seua normativa lingüística és l’establida per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i pels criteris lingüístics de l’Administració. Pel que fa a la imatge institucional, els elements d’identitat corporativa es redactaran en valencià, mentre que la retolació informativa es farà en valencià en el territori de predomini lingüístic valencià, i en castellà en el de predomini castellà, on es podrà fer, a més en valencià.

En les relacions amb la ciutadania, les notificacions i comunicacions es realitzaran en valencià, quan es remeta residents en territoris de predomini lingüístic valencià, i també en castellà quan ho sol·licite el destinatari. Per a l’àmbit de predomini castellà, es redactaran en valencià i castellà, i per als destinataris de fora de la Comunitat es redactaran en castellà, llevat que es tracte de comunitats pertanyents al mateix àmbit lingüístic. Pel que fa a l’atenció al públic, el personal d’atenció al públic iniciarà en valencià la comunicació, així com els sistemes telefònics o telemàtics automàtics tindran el valencià com a primera llengua.

Podeu conéixer més detalls sobre el decret clicant en aquest enllaç.