Crònica sobre l’Assemblea General Ordinària 2020

Crònica sobre l’Assemblea General Ordinària 2020

El passat dissabte dia 7, va tindre lloc l’Assemblea General Ordinària (AGO) de l’Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc 2020 a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània, situat al Carrer de Sant Ferran de València.

La reunió va tindre el seu inici en tocar les 11.00h del matí d’un dissabte amb olor a pólvora als carrers del “Cap i Casal”, estant presents socis i sòcies del Tirant, així com els coordinadors dels laboratoris d’idees de Fundació Nexe, també treballadores i personal en pràctiques. Mentre tot aquest grup de persones assistents arribava a la sala on tenia lloc l’AGO, els més menuts començaven a reunir-se amb un monitor d’esplai amb el que farien, fins i tot, una excursió a les escales del Mercat Central a beure un suc de taronja acabat d’exprimir.

La sessió començà amb un repàs de les activitats i projectes més destacables organitzats per l’ACV Tirant lo Blanc i la Fundació Nexe al llarg de 2019. De la mà de Reis Gallego, secretària general, es coneixia, per exemple, “Bon Senyal”, una campanya que permet identificar els rètols i senyals ubicades als espais públics que no compleixen amb la normalització en valencià, i que ha tingut molt bona acollida per tot arreu del País Valencià.

Un cop analitzada la tasca comesa, fins el moment, i fet còmput positiu de la gestió, el Tresorer de l’ACV Tirant, Joan Antoni Ginés, va presentar els comptes anuals, fent un balanç de situació, i instant a la seua aprovació. Aquests conjuntament amb la memòria de gestió van ser validats a continuació amb una votació a mà alçada que reflectia una unanimitat en l’acord.

El Pla Estratègic fou altra de les potes importants d’aquesta AGO. El fòrum d’assistents, en aquest punt de la reunió, va acordar actualitzar les dades existents fins al moment, fer una anàlisi interna i externa en el termini de maig-juny, per poder fer una revisió estratègica i plantejar accions de futur entre els mesos de juliol i octubre. Per últim, es va acordar que el nou Pla Estratègic del Tirant hauria d’estar enllestit per a 2021.

En estreta relació amb el Pla Estratègic, va tindre lloc el debat sobre el Programa d’Activitats per al marc temporal 2020-2021. A aquest punt, es van tractar temes d’especial rellevància com la necessària millora de la comunicació interna i externa, la recuperació de la iniciativa en l’agenda valenciana, l’activisme i promoció lingüística o l’increment de la xarxa valencianista, entre molts altres.

Aconseguida la posada en comú i arribada a acord respecte del Pla Estratègic i del Programa d’Activitats, va arribar el moment de la presentació i aprovació d’un Consell Nacional per als pròxims dos anys, el qual va resultar elegit per unanimitat i permet la continuïtat del projecte encapçalat per Gonçal Grau a la presidència, Reis Gallego a la secretaria general i Joan Antoni Ginés a la tresoreria.

Ja arribant a la part final de l’AGO 2020, es van presentar les propostes de resolució, per a ser sotmeses al seu debat i adaptació pertinent als diferents punts de vista del fòrum. Entre les propostes de resolució, posteriorment aprovades, trobem la reclamació d’un millor finançament per al País Valencià o la necessitat de posar més dosis de valencianisme davant de l’odi. També es van posar sobre la taula qüestions com les actuacions entorn a la nova Llei d’Igualtat.

Un cop el torn de preguntes va concloure i la clausura va tindre lloc, els i les assistents a l’AGO 2020 van compartir una impactant mascletà fallera i una estona de dinar a mans besades al hall del Centre Octubre.