Reivindiquem el #DeuteHistòricValencià. Nosaltres decidim sobre els nostres diners.

Reivindiquem el #DeuteHistòricValencià. Nosaltres decidim sobre els nostres diners.

Malgrat que representem un 10% de la població total de l’Estat espanyol, els valencians i valencianes patim un infrafinançament evident, causa de que al 2016 s’hagen destinat 316 euros menys per habitant (2.590 euros) que la mitjana a l’Estat espanyol (2.906), segons la Comissió d’Experts en Finançament Autonòmic. La Generalitat Valenciana obté uns ingressos per càpita per baix de la mitjana (un 16% inferiors) i, en conseqüència, el nivell de despesa per habitant és també menor (un 12% inferior en el període 2002-2015).

L’informe de fiscalització de l’any 2015 de la Sindicatura de Comptes xifra en 42.019 milions d’euros el deute al País Valencià. El document conclou que el desequilibri estructural dels comptes públics valencians es deriva d’un finançament insuficient, considerablement menor que la mitjana, que fa que el País Valencià siga dels territoris més endeutats. No obstant això, aquest deute s’hauria pogut reduir en 14.380 milions d’euros si el País Valencià haguera rebut un finançament per càpita equivalent al de la mitjana de comunitats autònomes de règim comú. Aquesta xifra és el que es coneix com el deute històric valencià. A més, si tenim en compte que el País Valencià té assumides les principals competències autonòmiques (educació i sanitat) des de mitjan dècada dels anys vuitanta del segle passat, si s’estimara l’infrafinançament des d’aleshores, l’import total del deute històric de l’Estat superaria aquesta xifra, calculada només per al període 2002-2015.

Aquest infrafinançament prové de dues vies: el sistema de finançament autonòmic ja esmentat, d’una banda, i una distribució de les inversions de l’Estat en infraestructures que no ha correspost mai al pes que té la població valenciana sobre el total estatal. Amb els actuals Pressupostos Generals de l’Estat de 2017, la situació s’ha agreujat, havent-se reduït en un 30% la inversió estatal al País Valencià.

Aquest tema ha sigut ignorat constantment pels successius governs valencians. Ara, malgrat els esforços de l’actual govern per aconseguir una millora del finançament, l’Estat no dóna cap pas en aquest sentit. Per tot això, des de l’ACV Tirant lo Blanc volem portar el debat a la societat valenciana, fer visible i materialitzar el que podria suposar que l’Estat ens reconeguera els 14.380 milions d’euros de deute històric que hem de tornar injustament. Volem ser nosaltres mateixos els que decidim sobre els nostre diners i recuperar els diners del #DeuteHistòricValencià. Aquesta campanya vol animar la ciutadania a fer una crida perquè els polítics gestionen la problemàtica al més prompte possible, així com perquè siguem conscients de quines i quantes millores en els nostres serveis i la nostra societat podria suposar que es reconeguera el #DeuteHistòricValencià.

Hi participes?

BANNER_DEUTEHISTORIC

 

COM PARTICIPAR?

Volem fer visible el que suposa la xifra del #DeuteHistòricValencià. Envia’ns el teu vídeo, tuit o post al Facebook explicant què penses que podríem fer amb els 14.380 milions d’euros que hem de tornar injustament. Quines consideres que són les prioritats per als valencians i valencianes? Quins serveis necessitem més? Dins del teu sector i al teu territori, quins serveis o infraestructures són necessaris? Se t’ocorre alguna idea original per invertir aquesta quantitat? Envia’ns la teua foto amb el lema “Jo reivindique el #DeuteHistòricValencià”

DH_Gonçal

Les dues propostes amb més repercussió a les xarxes (més “M’agrada” al Facebook i més “retuits” a Twitter) guanyaran dues entrades al Feslloch. A més, el dimecres 10 de maig realitzarem una jornada al voltant del #DeuteHistòricValencià a la Facultat d’Economia de la Universitat de València, en la qual s’hi exposaran, a través de microxarrades, algunes de les propostes més interessants que ens arriben durant la campanya.

Nosaltres decidim sobre els nostres diners, reivindiquem el #DeuteHistòricValencià!